pecet orez
slide top
KOUPĚ   UBYTOVNY ČP. 49 A 50

   
Datum:

24.11.2014

Usnesení:

Zastupitelstvo   obce schvaluje koupi bytových domů č.p. 49 a 50 včetně pozemků ve Starých   Ždánicích v dražbě za částku 3650000,-Kč

PRO:

p.   Ansorge, p. Horáková, p. Hyhlík, p. Kolbaba, p. Korunka, p. Petříček

PROTI:

0

ZDRŽEL   SE:

0

NEPŘÍTOMEN:

p.   Holub

   
POŘÍZENÍ   ÚVĚRU NA FINANCOVÁNÍ NÁKUPU UBYTOVNY ČP. 49 A 50

   
Datum:

17.12.2014

Usnesení:

Zastupitelstvo   obce schvaluje úvěr ve výši 3650000,-Kč a smlouvu o úvěru č.   0418145469 s Českou spořitelnou na financování kupní ceny nemovitostí zapsané   na listech vlastnictví č. 536, 537, 538 a 442 pro katastrální území Staré   Ždánice, obec Staré Ždánice, úvěr bez zajištění, doba splatnosti do   30.11.2020, úroková sazba pevná po celou dobu trvání závazku ve výši 0,77%   p.a. a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

PRO:

p.   Ansorge, p. Horáková, p. Hyhlík, p. Kolbaba, p. Korunka, p. Petříček

PROTI:

0

ZDRŽEL   SE:

p.   Holub

NEPŘÍTOMEN:

0

   
NAPÁJENÍ   OBECNÍCH RYBNÍKŮ

   
Datum:

20.7.2016

Usnesení:

Zastupitelstvo   obce schvaluje smlouvu s vítězem výběrového řízení na realizaci   obnovy odběrného objektu pro napájení rybníků ve Starých Ždánicích, firmu   ZEMPRASTAV spol. s.r.o., Vidoň 12, Tetín 507 71, Miletín, IČO: 26012235 a   pověřuje starostu smlouvu podepsat. Cena konečná je Kč 142079,50 včetně DPH.

PRO:

p.   Ansorge, p. Horáková, p. Hyhlík, p. Kolbaba, p. Korunka, p. Petříček

PROTI:

0

ZDRŽEL   SE:

0

NEPŘÍTOMEN:

P.   Holub

   
VÝBĚR   FIRMY NA PYTLOVÝ SVOZ V INTERVALU 1X4 TÝDNY, ZVLÁŠŤ PLASTY, ZVLÁŠŤ PAPÍR OD   1.1.2018

   
Firmu   SOP a.s. na pytlový svoz, která nám od 1.1.2018 sváží tříděný odapd v   pytlých v intervalu 1x4 týdny vybrala výběrová komise.

Složení   komise

 
Předseda   komise:

p.   Holub

Členové   komise:

p.   Ansorge, p. Horáková, p. Pátek, p. Petříček, p. Štumr

   
Datum:

4.12.2017

Usnesení:

Zastupitelstvo   obce schvaluje uzavření smlouvy ve variantě "A" na akci "Sběr,   svoz a využití vyseparovaných složek komunálního opdadu z obce Staré Ždánice   v letech 2018-2019" s vítězem výběrového řízení firmou SOP a.s.,   Pardubická 1630, 53501 Přelouč, IČO: 60913843 za cenu 100704 Kč bez DPH   a pověřuje starostu smlouvu podepsat.

PRO:

p.   Ansorge, p. Holub, p. Horáková, p. Hyhlík, p. Kolbaba, p. Korunka

PROTI:

0

ZDRŽEL   SE:

0

NEPŘÍTOMEN:

p.   Petříček

Přihlášení

Staré Ždánice - mapa / kontakt


mapa cz